تماس سریع

این فرم با استفاده از افزونه فرم ساز اپن کارت ایجاد شده است. با استفاده از فرم تماس سریعمی توانید نظرات مشتریان رابه صورت حرفه ای ثبت کنید.

با استفاده از این افزونه شما می توانید فرمی مطابق دلخواه خود ایجاد کنید.

شما می توانید تمام محتویات این فرم را از طریق مدیریت کنترل نمایید. مدیریت این فرم شامل:

* افزودن فیلد جدید

* حذف فیلدهای موجود

* تغییر ترتیب فیلدها

* ضروری کردن فیلدها

* آپلود فایل.

یا هر آنچه که شما فکر می کنید.


1 فیلدهای تعیین شده با * ضروری می باشند

Whatsapp
گفتگو در واتس آپ
جولیا
تیم فروش
ویلیام
تکنسین
عاطفه
پشتیبانی عمومی
بشیر
منابع انسانی